Sen vandring uppför Elbrus

2018-09-15

Vandrar upp för Elbrus i mörkret

Vandrar upp för Elbrus i mörkret