Påfyllning av vatten vid Kebnekaise

2018-05-25

Vid Kebnekaise är vattnet så rent att man kan dricka direkt från vattendragen

Vid Kebnekaise är vattnet så rent att man kan dricka direkt från vattendragen