Glädje på väg mot Everest Base Camp

2018-05-28

De miljöer som syns på vägen mot Everest Base Camp kan man inte annat än le åt

De miljöer som syns på vägen mot Everest Base Camp kan man inte annat än le åt