Med glädje och samarbete tar vi oss upp på Kilimanjaro

Med glädje och samarbete tar vi oss upp på Kilimanjaro