Vi vandrar i lugnt tempo längst Inkaleden för en sund acklimatisering

Vi vandrar i lugnt tempo längst Inkaleden för en sund acklimatisering