Vi vandrar högt och sover lågt på vår vandring längst Inkaleden, allt för en sund acklimatisering

Vi vandrar högt och sover lågt på vår vandring längst Inkaleden, allt för en sund acklimatisering